ELEVATOR-SE @ SOCIALMEDIA
ELEVATOR-SE
             
footer
©@2016 ELEVATOR-SE
บริษัท สุวรรณภูมิ เอเลเวเทอร์ จำกัด
สำนักงาน : 35/227 ซ. ร่วมสุข ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 02-116-6644, 081-634-3308
ลิฟต์ส่งอาหาร (Dumb Waiter)
  จำหน่ายลิฟตส่งอาหาร ขนาดเล็ก 60x60x80 สำหรับติดตั้งภายในภัตตาคาร ร้านอาหาร สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาลต่างๆ และติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่ให้คุณ

ลิฟต์ส่งอาหาร / Dumb Waiter
  สินค้าคุณภาพ มาตรฐานสากล สนใจติดตั้งลิฟท์ส่งอาหาร ติดต่อบริษัทสุวรรณภูมิ เอเลเวเทอร์ จำกัด ยินดีให้คำปรึกษา และนัดประเมินราคาฟรี
LINE ID: @liftse